خدمات crm

روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است. ما به شما کمک میکنیم تا بتوانید بهترین ارتباط با مشتری خود داشته باشید.
CRM سیستم مدیریت مشتریان خدمات زیر را به مشتریان خود عرضه می کند. 

خدمات "استراتژی" ارتباط با مشتری (CRM):

 ترسیم سیستم شناسایی مشتری (پروفایلینگ /طبقه بندی)
ترسیم سیستم نیاز سنجی مشتری (VOCT)
ترسیم سیستم گروه مشتریان (مشتریان احتمالی-امید-مشتری فعلی-مشتری وفادار)
ترسیم سیستم فعلی "مشتری مداری" سازمان در 9 فرایند فروش (آگاهی، ارزیابی و اعلام نظر، بازاریابی، خرید، تحویل، استفاده و آموزش، نگهداری و خدمات پس از فروش، کالای مکمل، دور انداختن)

. ترسیم فعلی فرایندها ، تکنولوژی و منابع انسانی سازمان
. طراحی نقشه سفر آینده مشتری
. ترسیم فرایند شکایات مشتری در سازمان
. ترسیم سیستم نیاز سنجی مشتری ندای مشتری (VOCT)
. آموزش چرایی وجود واحد خدمات ارتباط با مشتری (مدیریت-پرسنل)

خدمات "عملیاتی" ارتباط با مشتری(CRM)

 آموزش چیستی ارتباط با مشتری(CRM) در سازمان
 اموزش چگونگی استفاده از نرم افزار ارتباط با مشتری(CRM) در سازمان
 اموزش چگونگی انجام ارتباط با مشتری(CRM) در سازمان
 نظارت بر اجرای درست نرم افزار CRM در هر واحد از سازمان
استقرار نرم افزار ارتباط با مشتری (CRM) در سازمان
راه اندازی شکایات مشتری در سازمان
 راه اندازی ندای مشتری در سازمان
تماس شادی آور(happy call) مشتریان شاکی
 مشاوره برای همراهی یک ساله با مدیریت سازمان (هفته ای یک ساعت)
 انتشار داده های تحلیلی در سازمان


خدمات "تحلیلی" ارتباط با مشتری (CRM)

 تحلیل داده‌های مشتریان-الگوهای رفتاری مشتریان- تحلیل سبد خرید مشتری (از داده های قبلی) سازمان
 محاسبه نرخ ریزش مشتری از بازاریابی تا فروش
 تحلیل و بررسی داده های به دست امده از تعامل با مخاطبان ومشتریان وگزارشات مربوطه