طراحی هویت سازمانی

اگر میخواهید کسب و کارتان خاص و دارای هویت باشد و تمایز منحصربه فردی در دنیای رقیباتون داشته باشید ما این کار را برای شما به بهترین نحو انجام میدهیم.هر سازمان و شرکتی یک سری هدف و استراتژی مشخصی را دارد و بر اساس آن فعالیت های خود را سازمان دهی می کند. هویت سازمان دقیقاً مرتبط با هدف سازمان می باشد. در واقع هر سازمان برای تحقق اهداف و دستیابی به موفقیت می بایست هویت سازمانی یا برند مشخص و قوی داشته باشد.
امروزه، برندسازی باعث هویت بخشیدن به سازمان شما و تثبیت جایگاه شما و ایجاد تمایزی منحصر به فرد در دنیای تجارت می شود. داشتن یک برند و هویت قوی و منحصر به فرد، یک نوع دارایی ارزشمند برای سازمان محسوب می شود. طراحی هویت سازمانی و برندسازی شامل، انتخاب نام برند، طراحی لوگو ویژه سازمان و ... می  باشد

  خلق برند

لوگو و لوگو تایپ

طراحی ست اداری
طراحی ست اداری شامل طراحی موارد زیر می باشد: 

- طراحی سربرگ
- طراحی کارت ویزیت
- پاکت اداری
- یادداشت
- فولدر
- تبلیغاتی 
و....
 

طراحی بیلبود

طراحی کاتالوگ

طراحی پوستر تبلیغاتی