مدیریت و بازاریابی محتوا

امروزه یکی از جدید ترین روش های ارتباط با مخاطبین و افزایش سودآوری بازاریابی محتوا و در واقع content marketing میباشد.بازاریابی محتوا شامل تولید محتوا بازاریابی و نشر محتوا میباشد که در این مقاله به توضیح آن میپردازیم.
یکی از جدیدترین روش های ارتباط با مخاطبین، content marketing یا بازاریابی محتوایی می باشد. بازاریابی محتوا یک نوع تکنیک های بازاریابی از نوع تولید و انتشار محتوای ارزشمند جهت ترغیب و کشاندن کاربر و در نهایت جامعه به سمت سایت و خدمات سایت مدنظر می باشد.
بازاریابی محتوا یکی از بهترین روش جهت برندسازی و تعامل مشتری با برند سازمان و در نهایت ارائه خدمات و افزایش کسب و کار می شود.


خدمات بازاریابی محتوا 

1- آموزش چرایی استفاده از تجارت الکترونیک
2- جمع آوری اطلاعات سازمان 
3-  تولید محتوای خبری 
4-تولید محتوای تبلیغاتی
5- مدیریت اسلاید
6- بارگرازی محتوا
7-  گزارش گیری و ارائه به سازمان
8-ارسال پیام کوتاه با پنل مشتری
9- انجام بازاریابی محتوا
10- به روزرسانی کمپین تبلیغات مجازی.اهمیت بازاریابی محتوا:

1- هدیه بازاریابی محتوایی 62% کمتر از بازاریابی سنتی است. نکته جالب تر این جاست که خروجی آن نیز 3 برابر بیشتر از سایر انواع بازاریابی است.
2- 78% از مدیران ارشد بازاریابی معتقدند بازاریابی محتوایی تنها روش اثرگذاری بازاریابی در سال های آینده خواهد بود.
3- 42% از بازاریابان محتوا معتقدند که بازارهای محتوایی برای آن ها نتایج بسیار زیادی را به ارمغان آورده است.