مدیریت فرایندهامدیریت فرایندها BPMS:

هر سازمان و تجارتی بر اساس یک سری اهداف مشخص تأسیس شده است و همه اعضا سازمان موظفند طبق آن هدف مسیر حرکت و فرایند خود را پیش ببرند، در واقع فرایندهای سازمان می بایست در جهت رسیدن به هدف سازمان جهت دهی شود.
مدیریت فرایندها یا در اصطلاح BPMS به شما این امکان را می دهد که فرایندهای سازمان و روابط متقابل بین آن ها را به طور کامل بررسی و روند کار سازمان را مدیریت کنید در واقع با استفاده از ابزار BPMS می توانید به روند کار و فعالیت سازمان خود نظم و ترتیب دهید.
ابزار BPMS به شما این امکان را می دهد که تمامی فرایندها و خدمات و سرویس سازمان مکانیزه و خودکار شود و این باعث نظم و ترتیب هرچه بیشتر روند کار سازمان می شود.

امکانات سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPMS)

مدیریت فرایند های سازمان(فرایند ساز):
-طراحی فرایند های سازمانی
- نمایش چرخه حیات هر فرایند به صورت نمودار های گرافیکی و پویا
- ایجاد فرم های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان
-ترسیم و اجرا گردش فرایند های کسب و کار

مدیریت فرم های اطلاعاتی(فرم ساز):
-طراحی انواع فرم های اطلاعاتی
-طراحی انواع فرم های سیستمی در قالب قالب لیست کشویی یا پنجره ای
-طراحی فرم های کاربردی به صورت پیش فرض از قبیل لیست انتخاب کالا،انتخاب چک و ....

مدیریت گزارشات (گزارش ساز):


-طراحی و اجرا گزارشات مورد نیاز سازمان به صورت پویا
-ارائه نمودار بر روی مقادیر عددی گزارش های سازمان
-امکان ایجاد گزارشات پیچیده از چندین جدول اطلاعاتی

مدیریت قوانین:


-مدیریت تمامی قوانین موجود در سازمان
-نظارت و پیگیری قوانین فرایند های موجود در سازمان
از آن جایی که سازمان ها به دلایل متفاوتی نظیر تغییر ساختار و تکنولوژی و آیین نامه های موجود در سازمان، تغییرات زیادی در ساختار فرایند آن ها موجود می آید لذا استفاده از سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) به دلیل پویا بودن و تغییرپذیری با سرعت بالا می تواند تأثیر به سزایی در روند فرایندهای سازمان بگذارد.