امکانات و ویژگی ها

سیستم اعلانات

تنظیمات یاددآوری ها و ارسال های خودکار پیامک

سیستم امتیازدهی

امتیازدهی و رده بندی مشتریان با توجه به میزان خرید

امور مشتریان

پیاده سازی چرخه امور مشتریان و پیگیری مشتری از طریق آن

فاکتور و پیش فاکتور

تعریف و ثبت فاکتور و پیش فاکتور برای مشتریان

مدیریت محصولات و خدمات

تعریف محصولات و خدمات و گروه بندی آنان

سیستم رده بندی مشتریان

گروه بندی و رده بندی مشتریان

پنل پیامک

پنل پیامک همراه با شماره 14 رقمی با تمامی امکانات

مدیریت بازاریابی و فروش

ثبت واحد فروش و بازاریاب ها، مدیریت فراید فروش سازمان،

میز کار

نمایش برنامه های در حال انجام و یاددآوری های

سیستم گزارش گیری

گزارش فروش، ثبت مشتریان و امور مشتریان

مدیریت مشتریان

ثبت، گروه بندی و بررسی مشتریان بر اساس نیاز سازمان

تقویم کاری

نمایش برنامه های کاری در تقویم ، اختصاص دادن رنگ بندی

سیستم مدیریت تخفیف

مدیریت تخفیف ، تخفیف خودکار ، تخفیف بر اساس هر خدمات

سیستم مدیریت بن ( پول مجازی )

مدیریت بن های تعریف شده و روش پرداخت آن

نرم افزار فرابین به شما کمک می کند تا:

  • مشتریان احتمالی را جذب کنید.
  • مشتریان فعلی را حفظ کنید.
  • فرآیند کلی کسب و کارتان را مدیریت کنید.